ຂໍ້ຄິດ

ຫ້າມພາດ “ຄາຖາ 3 ຂໍ້” ໃຫ້ຄົນທີ່ເງິນຂາດມື ໃຜເຮັດໄດ້ມີແຕ່ລວຍກັບລວຍ

ຫ້າມພາດ “ຄາຖາ 3 ຂໍ້” ໃຫ້ຄົນທີ່ເງິນຂາດມື ໃຜເຮັດໄດ້ມີແຕ່ລ […]

ຂໍ້ຄິດ

ມາເບີ່ງ 5 ໜ້າທີ່ຂອງຜົວທີ່ຄວນປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ເປັນເມຍ

ມາເບີ່ງ 5 ໜ້າທີ່ຂອງຜົວທີ່ຄວນປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ເປັນເມຍ ເມຍ ເປ […]

ຂໍ້ຄິດ

ພໍໃຈໃນສີ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຄວາມສຸກ !!ເຖີງມີຊີວິດຢູ່ຕາມຂ້າງທາງກໍ່ມີຄວາມສຸກໄດ້

ພໍໃຈໃນສີ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຄວາມສຸກ !!ເຖີງມີຊີວິດຢູ່ຕາມຂ້າງທາ […]

ຂໍ້ຄິດ

ຕົ້ນທຶນຊີວິດຄົນເຮົາບໍ່ເທົ່າກັນ ໃຜກຳລັງທໍ້ ບໍ່ມີແຮງສູ້ຊີວິດເບິ່ງເດັກນ້ອຍກຸ່ມນີ້ໄວ້ ຫາຟືນຂາຍເຂົາກໍຍັງເຮັດ

ຕົ້ນທຶນຊີວິດຄົນເຮົາບໍ່ເທົ່າກັນ ໃຜກຳລັງທໍ້ ບໍ່ມີແຮງສູ້ຊີ […]

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ຂໍ້ຄິດ

ຢ່າເຫັນຄົນອື່ນດີກວ່າຄອບຄົວ ເພາະເວລາໝົດຕົວບໍ່ໃຜເຫັນຫົວເຮົາເທົ່າຄົນໃນຄອບຄົວ

ຮັກຄອບຄົວໃຫ້ຫຼາຍໆ ເພາະຄວາມຈິງໃຈຂອງຄົນຮອບຂ້າງສູ້ຄົນໃນຄອບ […]

ຂໍ້ຄິດ

ຄຳຄົມ ຂົງເບັ້ງ ເກັບໄວ້ອ່ານເພື່ອເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈ

ຄຳຄົມ ຂົງເບັ້ງ ເກັບໄວ້ອ່ານເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈ. ເມື່ອເວົ້າເຖ […]