ຂໍ້ຄິດ

ພໍໃຈໃນສີ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຄວາມສຸກ !!ເຖີງມີຊີວິດຢູ່ຕາມຂ້າງທາງກໍ່ມີຄວາມສຸກໄດ້

ພໍໃຈໃນສີ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຄວາມສຸກ !!ເຖີງມີຊີວິດຢູ່ຕາມຂ້າງທາ […]

ຂໍ້ຄິດ

ຕົ້ນທຶນຊີວິດຄົນເຮົາບໍ່ເທົ່າກັນ ໃຜກຳລັງທໍ້ ບໍ່ມີແຮງສູ້ຊີວິດເບິ່ງເດັກນ້ອຍກຸ່ມນີ້ໄວ້ ຫາຟືນຂາຍເຂົາກໍຍັງເຮັດ

ຕົ້ນທຶນຊີວິດຄົນເຮົາບໍ່ເທົ່າກັນ ໃຜກຳລັງທໍ້ ບໍ່ມີແຮງສູ້ຊີ […]

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ຂໍ້ຄິດ

ຢ່າເຫັນຄົນອື່ນດີກວ່າຄອບຄົວ ເພາະເວລາໝົດຕົວບໍ່ໃຜເຫັນຫົວເຮົາເທົ່າຄົນໃນຄອບຄົວ

ຮັກຄອບຄົວໃຫ້ຫຼາຍໆ ເພາະຄວາມຈິງໃຈຂອງຄົນຮອບຂ້າງສູ້ຄົນໃນຄອບ […]

ຂໍ້ຄິດ

ຄຳຄົມ ຂົງເບັ້ງ ເກັບໄວ້ອ່ານເພື່ອເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈ

ຄຳຄົມ ຂົງເບັ້ງ ເກັບໄວ້ອ່ານເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈ. ເມື່ອເວົ້າເຖ […]