ຂ່າວຕ່າງປະເທດ

ສຸດແປກ !! ເທດສະການແກວ່ງຂີ້ງົວໃສ່ກັນ ທີ່ປະເທດອິນເດຍ

ສຸດແປກ !! ເທດສະການແກວ່ງຂີ້ງົວໃສ່ກັນ ທີ່ປະເທດອິນເດຍ

ລັດ Tamil Nadu,​ ປະເທດອິນເດຍ ໄດ້ມີເທດສະການແກວ່ງຂີ້ງົວໃສ່ກັນ ໂດຍຊາວໄດ້ຕັກຂີ້ງົວມາກອງແລ້ວປັ້ນເປັນກ້ອນ ແລະ ແກວ່ງໃສ່ກັນຄືກັບກ້ອນຫິມະ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ

ເນື່ອງໃນເທດສະການ Gorehabbaເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງງານເທດສະການ Diwali ຫຼື ງານປີໃໝ່ຂອງຊາວຮີນດູ ເປັນເທດສະການສຳຄັນຂອງອິນເດຍ

ເທດສະການນີ້ ຫຼາຍເຂດໂດຍສະເພາະທີ່ລັດ Tamil Nadu ທາງພາກໃຕ້ຂອງອິນເດຍ ຈະມີການຈັດງານເທດສະການແກວ່ງຂີ້ງົວໃສ່ກັນ ເຊິ່ງເປັນປະເພນີທ້ອງຖິ່ນຈັດສືບຕໍ່ກັນມາຫຼາຍຮ້ອຍປີ.