ຂ່າວຕ່າງປະເທດ

ຢີ່ປຸ່ນປະກາດ !! ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ ໃຫ້ປະຊາກອນທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຢາ

ຢີ່ປຸ່ນປະກາດ !! ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ ໃຫ້ປະຊາກອນທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຢາ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງປະເທດຢີ່ປຸ່ນລາຍງານວ່າ ພົນລະເມືອງ ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ທຸກຄົນ ຈະໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ ຕ້ານໂຄວິດ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການເສຍຊີວິດ ຈາກໂຄວິດ ໂດຍຕັ້ງງົບປະມານໄວ້ທີ່ 6.4 ພັນລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດ ໃຫ້ພຽງພໍ ໃນເຄິ່ງປີ 2020 ໂດຍຮ່ວມມືກັບບໍລິດສັດຢາ ຂອງປະເທດອັງກິດ ແລະ ອາເມລິກາ.

AP