ຂ່າວ

ສວນສັດບ້ານເກິນຈະປ່ຽນເປົ້າໝາຍຈາກສະຖານທີ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງເປັນສູນອະນຸລັກ ແລະ ການສຶກສາ

ສວນສັດບ້ານເກິນຈະປ່ຽນເປົ້າໝາຍຈາກສະຖານທີ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງເປັນສູນອະນຸລັກ ແລະ ການສຶກສາ

ມູນນິທິ ອະນຸລັກ ສັດປ່າລາວ ກໍາລັງຈະປັບປຸງ ສວນສັດລາວ (ສວນສັດບ້ານເກິນ) ຢູ່ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໃຫ້ປ່ຽນຈາກສະຖານທີ່ ທີ່ສຸມໃສ່ ການສ້າງໃຫ້ຄວາມບັນເທີງ ຈາກການມາເບິ່ງສັດ ພຽງຢ່າງດຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນ ສູນ ອະນຸລັກ ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາ ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າພື້ນເມືອງ.

ປະຈຸບັນ ກໍາລັງມີການປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ກ່ອນການເປີດສວນສັດ ຄືນອີກຮອບ.

ໃນການປັບປຸງນີ້ ລວມມີ ການບູລະນະ ຄອກສັດ, ການສ້າງຫໍພິພິດທະພັນ ວິທະຍາສາດ ທໍາມະຊາດ, ແລະປັບປຸງ ແຜນງານການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບສັດປ່າ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຈັດກິດຈະກໍາທົວ ໃຫ້ສະເພາະກຸ່ມ.

ການປັບປຸງ ເລີ່ມມາ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດ 2020 ແລະ ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ເປີດຄືນ ໃຫ້ສັງຄົມ ໄດ້ເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ສຶກສາ ໃນຕົ້ນປີໜ້າ.

ຜູ້ນໍາພາ ຢູ່ສວນສັດ ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ສ່ວນໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບສັດແຕ່ລະຊະນິດ.

ປະຈຸບັນ ພາຍໃນສວນສັດ ມີສັດທີ່ໄດ້ຮັບການກອບກູ້ຊີວິດມາໄດ້ 400 ໂຕ ລວມທັງສັດ ທີ່ມີແຜນຈະປ່ອຍຄືນ ອອກໄປສູ່ປ່າ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະມີການເປີດ ເລກສາຍດ່ວນໂທລະສັບ ເພື່ອຊ່ວຍກູ້ເອົາສັດປ່າ ທີ່ຖືກລ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

.

.

.

.

ແປຈາກ: Vientianetimes.