ຂ່າວ

ຢີ່ປຸ່ນ ຈະຍ້າຍຖານການຜະລິດອອກຈາກຈີນມາ ອາຊຽນ ໃນນັ້ນມີຍ້າຍມາ ສປປ ລາວນຳ

ຢີ່ປຸ່ນ ຈະຍ້າຍຖານການຜະລິດອອກຈາກຈີນມາ ອາຊຽນ ໃນນັ້ນມີຍ້າຍມາ ສປປ ລາວນຳ

ຍີ່ປຸ່ນ ເປີດເຜີຍ 87 ໂຄງການ ມີຄວາມພ້ອມ ທີ່ຈະອອກຈາກ ສປ ຈີນ ໂດຍຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ມູນຄ່າ 70 ຕື້ເຢັນ ສະກຸນເງິນຍີ່ປຸ່ນ

ເພື່ອຍ້າຍຖານການຜະລິດ ອອກຈາກ ສປ ຈີນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ການເອື່ອຍອິງ ການຜະລິດລາຍໃຫຍ່ ສະເພາະແຕ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ຍ້າຍຖານການຜະລິດ ໄປສູ່ອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ໃນຈໍານວນນີ້ ຈະມີ 30 ໂຄງການ ທີ່ຈະຍ້າຍຖານການຜະລິດ ໄປອາຊຽນ, ລວມທັງບໍລິສັດຫຍັກໃຫຍ່ HOYA ທີ່ຜະລິດແກ້ວຊະນິດພິເສດ ໄປປະເທດ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.

https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-reveals-87-projects-eligible-for-China-exit-subsidies