ຂ່າວ

ພົບ​ເດັກ​ຍິງ​ມີ​ຂົນ​ແຂນ​ຄື​ຂົນ​ສັດ ທີ່​ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ

ພົບເດັກຍິງມີຂົນແຂນຄືຂົນສັດ ທີ່ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ

ແປກປະຫຼາດ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 8 ປີຢູ່ ບ້ານໜອງໝາກເອກ ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ

ແຂນເບື້ອງຂວາເປັນປານດຳແດ່ນ້ອຍ ມີຂົນປົ່ງຍາວຕາມບ່ອນດຳ ຄາຍໆຄືໜັງຂົນສັດ

ເຫັນແລ້ວເປັນຕາອີຕົນແທ້ ແຂງແຮງໃຫຍ່ສູງເດີ່ຫຼ້າ.

ຕາອີຕົນ