ຂ່າວ

ຍທຂ ອອກຄໍາແນະນໍາ !! ການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນີ້

ຍທຂ ອອກຄໍາແນະນໍາ !! ການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນີ້

ເຖິງແມ່ນວ່າປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ຈະບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມເປັນເວລາຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ ເຊິ່ງຖືເປັນສັນຍານເຕືອນທີ່ດີ ແຕ່ລັດຖະບານກໍ່ບໍ່ໄດ້ນິ້ງນອນໃຈ ແລະ ບໍ່ປະໝາດ ຍັງຄົງສຸມໃສ່ສືບຕໍ່ເຂັ້ມງວດປະຕິບັດບາງມາດຕະການ ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດ, ຄະນະສະເພາະກິດກໍ່ໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາຍໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາຍໃນບັນດາແຂວງເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະບັບຍເລກທີ 202/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອອກຄໍາແນະນໍາ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນບັນດາແຂວງ ເຊິ່ງລວມມີ ລົດເມ, ລົດຕູ້, ລົດຮັບສົ່ງພະນັກງານ, ລົດຮັບສົ່ງກໍາມະກອນ, ລົດຕັກຊີ, ລົດກສອງແຖວ, ລົດຕຸກໆ ແລະ ລົດຈໍາໂບ້ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການລຸ່ມນີ້:

1 ຢູ່ສະຖານີລົດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າລົດເມ : ຕ້ອງຈັດສັນບ່ອນໜັງ ຫຼື ຢືນລໍຖ້າ ໂດຍໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດຂຶ້ນໄປ; ຕ້ອງມີການວັດແທກອຸນຫະພູມ, ເຈວລ້າງມື ຫຼື ເຫຼົ້າສໍາລັບຂ້າເຊື້ອຢູ່ໃນສະຖານີ; ຕ້ອງມີສະບູ່ລ້າງມື ແລະ ເຈ້ຍເຊັດມື ຢູ່ໃນຫ້ອງນໍ້າຂອງສະຖານີ; ຕ້ອງໃຫ້ມີຖັງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີຝາປິດແລະ ເໝາະສົມກັບປະລິມານຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ; ຕ້ອງມີການອະນາໄມຂ້າເຊື້ອ ກ່ອນໃຫ້ການບໍລິການປະຈໍາວັນໃນສະຖານີ ໂດຍການສີດຢາຂ້າເຊື້ອ ຫຼືເຊັດຖູດ້ວຍນໍ້າແຟັບ ຫຼື ໄຮເຕີ ຕາມຕັ່ງນັ່ງ, ຮາວຈັບ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆທີ່ມີຄົນສໍາຜັດເລື້ອຍໆ.

2 ຜູ້ຂັບລົດ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍ : ຕ້ອງໄດ້ວັດແທກອຸນຫະພູມກ່ອນຂຶ້ນລົດ ຖ້າພົບວ່າມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 37,5ອົງສາແມ່ນເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຂຶ້ນລົດ ແລະ ໃຫ້ໂທປຶກສາດ່ວນ 165 ຫຼື 166; ຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກດັງຕະຫຼອດເວລາ ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງເດັດຂາດ; ຕ້ອງໝັ່ນລ້າງມືຶດ້ວຍເຈວລ້າງມື ຫຼື ສະບູ ແລະ ນໍ້າສະອາດ ທຸກຄັ້ງທີ່ໄດ້ສໍາຜັດບ່ອນຕ່າງໆ.

.

.