ຂ່າວ

ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກີລາ ແຈ້ງເຕືອນ ລະວັງຖືກຕົວະ ເລື່ອງທຶນໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ ຈີນ

ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກີລາ ແຈ້ງເຕືອນ ລະວັງຖືກຕົວະ ເລື່ອງທຶນໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ ຈີນ

ເນື່ອງຈາກໄລຍະຜ່ານມາມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ມີພໍ່ແມ່ ແລະ ນັກສຶກສາ ຖືກຕົວະຕົ້ມ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍຈາກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ປະກາດຮັບນັກສຶກສາລາວໄປຮຽນຕໍ່ປະເທດຈີນ ຫຼື ມີທຶນໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດຈີນ ໂດຍອ້າງເປັນທຶນລັດຖະບານ ເຊິ່ງຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ມີຫຼາຍຄົນຫຼົງເຊື່ອພວກດັ່ງກ່າວອັນສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ທັງ

ຄອບຄົວຜູ້ປົກຄອງ, ທັງຕົວນັກສຶກສາເອງ ເຮັດໃຫ້ເສຍທັງເງິນເສຍທັງເວລາ ແລະ ເສຍໂອກາດ.ລ່າສຸດ ໃນວັນທີ25 ທັນວາ 2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1845/ສສກ ເຖິງບັນດາຜູ້ປົກຄອງ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແລະ ປະຊາຊົນລາວທົ່ວປະເທດ. ເລື່ອງການໂຄສະນາເອົານັກຮຽນນັກສຶກສາ ໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດ ຂອງບໍລິສັດ, ກຸ່ມຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ.

ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນມີກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ໂຄສະນາຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ສື່ຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຊົ້າໃຈຜິດຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດ ກໍ່ຄືກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາລະດົມ ຊອກເອົາຄົນໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສປ ຈີນ, ໂດຍອ້າງວ່າເປັນທຶນຂອງລັດຖະບານ.ດັ່ງນັ້ນເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຈົ້າໃຈ ແລະ ມີສະຕິຕໍ່ພວກທີ່ບໍ່ຫວັງດີຈະມາຕວົະ

ຍົວະນັ້ນ ກະຊວງສຶກສາຂໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ: ສຳລັບທຶນການສຶກສາຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈນ ທີ່ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ຝ່າຍຈີນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຈ້ງມາເປັນທາງການໃຫ້ຝ່າຍລາວເທື່ອ ແຕ່ມີບາງບໍລິສັດໄດ້ອອກແຈ້ງໂຄສະນາໄປທົ່ວຜ່ານສື່ຕ່າງໆ.

ຜ່ານມາມີນັກສຶກສາລາວຈຳນວນຫຼາຍຖືກຕົວະເອົາໄປໂດຍຜ່ານທາງບໍລິສັດ ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ດີ ພໍໄປເຖິງປະເທດຈີນແທ້ ນັກສຶກສາຈຳນວນ

ດັ່ງກ່າວແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ລຳບາກ ແລະ ພົບບັນຫາຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ກ່ອນໄປ ເຂົາຈະສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບທຶນລັດຖະບານ ແຕ່ເມື່ອໄປຮອດພັດບໍ່ໄດ້ຮັບຕາມທີ່ເຂົາໂຄສະນາ ເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍຄົນຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນປະເທດຍ້ອນບໍ່ມີເງິນຈ່າຍຄ່າຮຽນເອງ, ສ່ວນຈຳນວນທີ່ພໍ່ແມ່ພໍມີເງິນກໍ່ລຳບາກສົ່ງລູກຮຽນຈົນຈົບໂດຍໄດ້ຈ່າຍທຸກຢ່າງເອງ.ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງເຕືອນມາໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງມີສະຕິລະມັດລະວັງ ເພາະທຶນລັດຖະບານແທ້ໆ ຈະບໍ່ມາປະກາດແຈ້ງແບບນັ້ນ.