ຂ່າວ

ສານໄທຕັດສິນ ! ຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ

ສານໄທຕັດສິນ ! ຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ

ເມື່ອເວວລາ 08:30 ໂມງ ວັນທີ່ 19 ທັນວາ 2019 ທີ່ສານອາຍາ ລັດສະດາພິເສກ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລາດຊະທັນໄດ້ເບີກໂຕ ທ້າວ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ຈຳເລີຍໃນຄະດີມີຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງ 1.2 ລ້ານເມັດ ຈາກສະຖານບໍາບັດກາງ ເຮືອນຈໍາພິເສດບາງກອກມາຍັງສານອາຍາ ເພື່ອຟັງຄຳພິພາກສາສານອຸທອນ ໃນຄະດີຫມາຍເລກດຳ ອຍ.1642/60 ທີ່ພະນັກງານໄອຍະການຄະດີຢາເສບຕິດ 10 ເປັນໂຈດຟ້ອງທ້າວໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ຊາວ ສປປ ລາວ

ເປັນຈຳເລີຍໃນຄວາມຜິດມີຢາເສບຕິດໃຫ້ໂທດປະເພດ 1 ຫລືຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງເພື່ອຈຳຫນ່າຍ ກໍລະນີຈຳເລີຍກັບພວກມີຢາບ້າ 1,2 ລ້ານເມັດໄວ້ໃນຄອບຄອງເພື່ອຈຳຫນ່າຍ ຄະດີນີ້ສານພິພາກສາຈຳຄຸກຈຳເລີຍໄວ້ຕະຫລອດຊີວິດຕໍ່ມາຈຳເລີຍໄດ້ຍື່ນນອຸທອນ

ຂະນະນີ້ຢູ່ລະຫວ່າງຖ້າການພິຈາລະນາຂອງສານໃນເວລາ 10:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງພິຈາລະນາ 905, ຫລ້າສຸດຜູ້ສື່ຂ່າວລາຍງານວ່າສານອຸທອນພິພາກສາຢືນຕາມສານຊັ້ນຕົ້ນ ຈຳຄຸກຕະຫລອດຊີວິດ ເຈົ້າພໍ່ຢາເສບຕິດຊາວລາວ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ.