ຂ່າວ

ປະຊາຊົນຕົກໃຈ ຄ່ານ້ຳປະປາໄຊເສດຖາແພງຂຶ້ນ

ຊາວບ້ານຕື່ນຕົກໃຈ ຄ່ານ້ຳປະປາໄຊເສດຖາແພງຂຶ້ນ

ຂ່າວນີ້ບໍ່ລວງແນ່ນອນ ປະຊາຊົນເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແປກໃຈມາຫຼາຍເດືອນເປັນຫຍັງຄ່ານ້ຳຂຶ້ນສູງຜິດປົກກະຕິ, ນ້ຳມາ ຫຼື ຂາດບໍ່ກ່ຽວກັນ ບັນຫາຄືການໃຊ້ນ້ຳເທົ່າເກົ່າແຕ່ລາຄາທົບເທົ່າ???ຜູ້ໃຊ້ນ້ຳໃນເມືອງໄຊເສດຖາສຳລັບຄົວເຮືອນຄາດເດົາໄດ້ຍາກທີ່ຄ່ານ້ຳປະປາແພງຂຶ້ນໃນ 2-3 ເດືອນຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກເປັນລະດູຮ້ອນ ແລະຫຼາຍຄົນໃຊ້ອາດເພີ່ມປະລິມານໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ແຕ່ມະນຸດເງິນເດືອນອາໄສໃນຫ້ອງແຖວຫຼາຍຫ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັນ ມີເວລາຢູ່ພຽງ ກາງຄືນກັບເສົາ-ອາທິດບາງມື້ເທົ່ານັ້ນຫາກຄ່ານ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ.

ບາງຫ້ອງແຖວທີ່ໃຊ້ກົງເຕີ້ຮ່ວມກັນໃບບິນອອກມາຕ້ອງຫານຕາມຫົວຄົນ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາໄດ້ຈ່າຍບໍ່ເກີນ 15.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນແຕ່ມາຮອດເດືອນຕຸລານີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຄົນລະ 50.000 ກີບ ຖ້າຢູ່ຮ່ວມກັນ 3 ຄົນກໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່ານ້ຳໃນວົງເງິນ 150.000 ກີບ ຂະນະທີ່ຜ່ານມາຄ່າໄຟຟ້າແພງກວ່າກັບກາຍເປັນວ່າຄ່າໄຟຖືກກວ່າ.

ຜູ້ໃຊ້ນ້ຳຕົວຈີງບໍ່ຮູ້ສາເຫດທີ່ຄ່ານ້ຳປະປາແພງຂຶ້ນເກີດຈາກຫຍັງ ແຕ່ທີ່ສັງເກດໄດ້ໃບບິນເກັບນ້ຳປ່ຽນໄປຈິ່ງໄດ້ແຕ່ໂສກັນໃນກຸ່ມປະຊາຊົນຈົນຮອດແລງຂອງວັນທີ 29 ຕຸລານີ້ຈິ່ງມີຂ່າວລາຍງານຈາກໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມວ່າ: ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາບໍ່ໄດ້ມີການປັບຂຶ້ນຄ່ນ້ຳແຕ່ຢ່າງໃດພຽງແຕ່ທົດລອງໃຊ້ກົງຕໍ້ດີຈີຕອນ ໂດຍທົດລອງທຳອິດທີ່ເມືອງໄຊເສດຖາ.

ຕາມຂ່າວຈາກວຽງຈັນທາມໂດຍອ້າງອີງຂໍ້ມູນຈາກລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງວ່າ: ທາງບໍລິສັດໄດ້ເອົາເມືອງໄຊເສດຖາເປັນເມືອງທຳອິດໃນການທົດລອງເກັບເງີນແບບໃຊ້ລະບົບດີຈີຕອນ ໃນບັນດາ 9 ຕົວເມືອງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສະນັ້ນ, ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຈະເບີ່ງຕົວເລກບໍລິມາດໃຊ້ນ້ຳຢູ່ກົງເຕີວັດແທກນ້ຳ ແລະ ສາມາດຄິດໄລ່ເງິນຢູ່ກັບທີ່ເລີຍ ຈະບໍ່ມີພະນັກງານໄປຈົດຕົວເລກບໍລິມາດການໃຊ້ນ້ຳແລ້ວຄ່ອຍສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດອອກໃບບິນໄປເກັບຄືທີ່ຜ່ານມາ.

ທາງບໍລິສັດໄດ້ອະທິບາຍຕື່ມອີກວ່າ ຄ່ານ້ຳປະປາແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການຂຶ້ນລາຄາແຕ່ຢ່າງໃດ, ພຽງແຕ່ປະຊາຊົນບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຄືຄວາມຈິງແມ່ນຄ່ານ້ຳປະປາສູງເຊັ່ນນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າ ພະນັກງານໄດ້ລົງໄປຈົດໂຕເລກ ແລະ ໄລ່ຄ່ານ້ຳປະປາ ນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາ ຫາ ຕົ້ນເດືອນຕຸລາ ຕາມໂຕເລກຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງວັດແທກຢູ່ໃນແຕ່ລະບ້ານຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງຈາກວ່າທາງບໍລິສັດໄດ້ຢຸດໃຫ້ພະນັກງານລົງໄປຈົດໂຕເລກການນຳໃຊ້ນ້ຳປະປາຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖານັບແຕ່ເດືອນສິງຫາເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອຈະເປັນການທົດສອບລະບົບດັ່ງກ່າວ.