ຂ່າວທົ່ວໄປ

ລົດຕໍາກັນ ຢູ່ເຂດບ້ານຫ້ວຍຫີນດຳເມືອງຊຳເໜືອ.

ລົດຕໍາກັນ ຢູ່ເຂດບ້ານຫ້ວຍຫີນດຳເມືອງຊຳເໜືອ.

   ໃນວັນ14/9/2021 ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດຕຳກັນຢູ່ເຂດບ້ານຫ້ວຍຫີນດຳເມືອງຊຳເໜືອຄອຍໄປຄອຍມາເດີພີ່ນ້ອງຊ່ວງນີ້ຊ່ວງຝົນຕົກ.

   ທີມາ.

ຂໍຂອບໃຈ.