ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຄົນທີ່ຖືກໄຟໜ້ມັນກະເຈັບທໍລະມານ

ຄົນທີ່ຖືກໄຟໜ້ມັນກະເຈັບທໍລະມານ.

 ນ້ຳຮ້ອນລວກໄຟລວກກະເຈັບທໍລະມານ ອັນນີ້ນ້ຳມັນແອັດຊັງລາດ ລະໄຟຈູດມັນກະເຈັບເປັນຕາຍເທົ່າກັນ ຄົນທີ່ເຝົ້າແລະປີ່ນປົວກະສຸດທີ່ທໍ້ແລະທໍລະມານເຊັ່ນກັນ.

   ເພາະສະນັ້ນພວກເຈົ້າຢ່າເອົາຄວມຮູ້ສືກຂອງຄົນອື່ນມາລໍ້ເຫລັ້ນນີ້ມັນແມ່ນການເປັນການຕາຍຄວມເສຍຫາຍ ມັນແມ່ນແນວລະບໍ່ທີ່ພວກເຈົ້າຊິເອົາຮູບນາງເມມາລົງປ້ອຍລົງດ່າສາບແຊ່ງເຂົາ.

 

ຄອບຄົວໄຜມັນເຂົາກະບໍ່ໄດ້ລົງຂໍເງີນບໍລິຈາກນຳພວກເຈົ້າເດີ້ມຫນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ພວກເຈົ້າຈະມາປ້ອຍດ່າຊ້ຳເຕີມກັນຄົນດີດີມີຈິດສຳນຶກເຂົາບໍ່ເວົ້າແບບນີ້.

ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຂ້າງເມດອກເດີ້ແຕ່ພວກເຈົ້າຄວນມີຈິດສຳນຶກຄິດກ່ອນໂພພຄິດກ່ອນເວົ້າກ່ອນຈະຖືກຈັບມາຂຶ້ນປັບໄໝປາກພວກເຈ້າຫັ້ນສະໄຈຫລາຍເບາະດີໄຈຫລາຍເບາະ.

ທີມາ.

ຂໍຂອບໃຈ.